نماد اعتمادپرداخت الكترونيكجهت مشاهده اعتبار پرداخت الكترونيك روی تصوير بالا كليك كنيد

نام خانوادگی شخصی که پنل به نام ایشان ثبت شده را بنویسد

نام کاربری ورود به پنل ارسال پیام کوتاه را حتما ذکر کنید

پرداخت آنلاین جهت افزایش اعتبار سامانه پیام کوتاه تك سيستم