1- داشتن يك وب سايت، اعتبار شما را اقزايش مي دهد

 2- شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد

 3- داشتن وب سايت افزايش تبليغات = افزايش مشتری جديد

4- معرفي بي نهايت كالا يا خدمات شما در ليست رغيبهاي بيشمار در دنياي مجازی اينترنت
5-  ارتباط بيشتر ، آسانتر و بدون محدويت مكانی و زمانی شما  با مشتريان از طريق وب سايت
6- دريافت سفارش كالا و خدمات بدون نياز به مراجعه حضوری مشتری از طريق فرم های ثبت سفارش در وب سايت

 آيا فقط راه اندازی وب سايت برای رسيدن به اهداف بالا كافسيت؟

 

 در جواب بايد گفت ساخت وب (طراحی سايت ) فقط قدم اول برای رسيدن به اهداف بالا است

 جلب مخاطب و جذب بازديدكنندگان بيشتر، براي وب سايت ها برترين هدف داشتن ايجاد وب سايت محسوب مي شود.

بازديدكننده در اولين بازديد از وب سايت شما بايد شناخت درستی از اعتبار شركت شما و خدمات شما پيدا كند و شما فقط چند ثانيه فرصت داريد كه بازديدكننده را تبديل به يك مشتری كنيد.

در واقع موتور های جستجو در مقابل كلمه جستجو شده  يك كاربر وب سايت های زيادی پيشنهاد می دهد و بازديدكننده اگر نتواند خدمات مورد نياز  را در  وب سايت شما به سادگی پيدا كنند بعد از چند ثانيه فورا به سراغ وب سايت ديگری می رود.

{tortags,158,1}