بک لینک در بک لینک در 20 سایت و وبلاگ رتبه بالا

خرید بک لینک ١ ماهه = 428 هزار تومان - 320 هزار تومان

خرید بک لینک ٣ ماهه =1،284 هزار تومان - 770 هزار تومان

 

10 سایت نیازمندی که هر روز در آنها آگهی درج شده و تعداد صفحات ایندکس آنها رو به افزایش است.

1 سایت در زمینه طراحی و سئو سایت

4 سایت سرویس وبلاگدهی که وبلاگهای ساخته شده در آن و طبیعتا تعداد صفحات ایندکس و رتبه سایتها در حال افزایش است.

5 وبلاگ با رتبه بالا که در حال آبدیت هستند و این باعث افزایش رتبه و ایندکس وبلاگ می شود.

پیج آتوریتی بین ٣۰ تا ٣9

 

نام سایت آدرس سایت پیج آتوریتی تعداد صفحات ایندکس شده
تک سیستم www.takpc.net 43 729 صفحه
پیام سرا www.payamsara.com 41 ٢٧۰۰۰۰ صفحه
نوین تجارت www.novin-tejarat.com 37 43600 صفحه
تک نیاز www.takniaz.com 38 273000 صفحه
راهنما سفر www.rahnama-safar.com 40 1900 صفحه
نیازمندی های ایران www.niazmandi-iran.com 35 110000 صفحه
پزتال تبلیغات وب www.ptweb.ir 37
30300 صفحه
نیازمندی های ١١٨ www.niaz118.com 37 113000 صفحه 
 سرویس وبلاگدهی بلاگ ایران blogiran.net 36 10200 صفحه
 سرویس وبلاگدهی  یکتا بلاگ yektablog.net 36 7190 صفحه
 سرویس وبلاگدهی تک بلاگ takblog.net 36 20800 صفحه
 سرویس وبلاگدهی نوین بلاگ novinblog.net 36 556100 صفحه
پرو تبلیغ www.protabligh.com 36 12500 صفحه
 راهنمای ١١٨ www.rahnama118.com 36   ۴١۴۰۰ صفحه
 آگهی سرای ١١٨      www.agahe118.com 37  ۴١١۰۰ صفحه
 تبلیغات ١١٨  www.tablegh118.com  35  ٣٣٨۰۰ صفحه 
وبلاگ پاسارگاد تاباک pasargadtabac.blogfa.com 30 264 صفحه
وبلاگ پاسارگاد تاباک pasargadtabac.mihanblog.com 30 313 صفحه
وبلاگ پاسارگاد تاباک pasargadtabac.takblog.net 31 627 صفحه
وبلاگ پاسارگاد تاباک pasargadtabac.novinblog.net 33 1040 صفحه