بک لینک در 14 سایت و وبلاگ رتبه بالا 

خرید بک لینک ١ ماهه = 300 هزار تومان - 230 هزار تومان

خرید بک لینک ٣ ماهه = 900 هزار تومان - 550 هزار تومان

 

10 سایت نیازمندی که هر روز در آنها آگهی درج شده و تعداد صفحات ایندکس آنها رو به افزایش است.

4 وبلاگ رتبه دار که مرتب در حال آبدیت هستند و این باعث افزایش رتبه و ایندکس وبلاگها می شود.

پیج آتوریتی سایتها بین 30 تا 39 است

 

نام سایت

 آدرس سایت

 پیج آتوریتی

تعدا صفحات ایندکس شده

 پیام سرا

www.payamsara.com

41

270000 صفحه

نوین تجارت

www.novin-tejarat.com

37

 43600 صفحه

 تک نیاز

www.takniaz.com

38

 273000 صفحه

 پرتال تبلیغات وب

www.ptweb.ir

37

٣۰٣۰۰ صفحه 

نیازمندی های 118

www.niaz118.com

37

١١٣۰۰۰ صفحه 

 پروتبلیغ

www.protabligh.com 

36

١٢۵۰۰ صفحه 

 راهنمای 118

www.rahnama118.com

36

  ۴١۴۰۰ صفحه

 آگهی سرای 118     

www.agahe118.com

37

 ۴١١۰۰ صفحه

 تبلیغات 118

www.tablegh118.com

35

 ٣٣٨۰۰ صفحه

نیازمندی های ایران

 www.niazmandi-iran.com

35

١١۰۰۰۰ صفحه 
وبلاگ آندیا سیر andiaseir.azadblog.com 37 154 صفحه
وبلاگ آندیا سیر andiaseir.mizbanblog.com 38 154 صفحه
وبلاگ آندیا سیر andiaseir.blogtez.com 36 108 صفحه
وبلاگ آندیا سیر andiaseir.javanblog.ir 36