فروش بک لینک در 120 وبلاگ :

بیش از 70 درصد این وبلاگ ها به صورت روزانه یا در هفته 3 بار بروز رسانی می گردد یعنی مطلب جدید در آنها آپدیت می شود و 30 درصد بقیه هم در طول یک ماه چندین بار بروز رسانی می گردد و تعداد صفحه های ایندکس این وبلاگ ها به طور مداوم در حال افزایش می باشد.

برای این پکیج بک لینک سفارش یک ماه پذیرفته نمی شود

چون درج این تعداد بک لینک زمان زیادی می برد و در صورتیکه مشتری برای ماه دوم نخواهد تمدید کند مجددا باید زمان زیادی جهت حذف گذاشته شود.

خرید بک لینک در 120وبلاگ برای 3 ماه : 200 هزار تومان

پکیج های دیگر فروش بک لینک :

خرید بک لینک قوی 12 سایت

خرید بک لینک در سرویس وبلاگدهی

خرید بک لینک ارزان در 120 وبلاگ

خرید بک لینک انبوه در کلیه سایت ها و وبلاگ ها

شماره تلفن ها و آی دی تلگرام جهت مشاوره

شماره دفتر : 44464889
تلفن همراه: ‌09351440404
آیدی تلگرام: takpcnet@

 

1-  http://rahnama-safar.azadblog.com/  ->  PA : 34                                 

2-  http://rahnamasafar.blogtez.com/   ->   PA :33                              

3- http://rahnama-safar.iran.sc/   ->  PA : 33                                      

4- http://rahnama-safar.javanblog.ir/   ->  PA : 33                                   

5- http://rahnama-safar.mizbanblog.com  ->  PA : 33                    

6- http://www.rahnama-safar.loxblog.com/  ->  PA : 31                

7-  http://rahnama-safar.blogfa.com/  ->  PA : 30                       

8- http://rahnama-safar.mihanblog.com/  ->  PA : 30                    

9- http://rahnama-safar.takblog.net/   -> PA : 29                           

10- http://rahnama-safar.blogiran.net/   ->   PA : 28                   

11- http://rahnama-safar.novinblog.net/   ->   PA : 28                    

12- http://rahnama-safar.yektablog.net/   -> PA : 24                     

13- http://rahnama-safar.yektablog.net/  ->  PA : 24

14- http://takpcnet.azadblog.com/  ->  PA : 34

15- http://takpcnet.blogtez.com/  ->  PA : 33

16- http://takpcnet.javanblog.ir/  ->  PA : 33

17- http://takpcnet.iran.sc/   ->  PA : 33

18- http://takpcnet.mizbanblog.com/  ->  PA : 32

19- http://www.takpcnet.loxblog.com/  ->  PA : 31

20- http://takpcnet.blogfa.com/ ->  PA : 30

21- http://takpc1.mihanblog.com/  ->  PA : 30

22- http://takpcnet.takblog.net/  ->  PA : 29

23- http://takpcnet.blogiran.net/  ->  PA : 28

24- http://takpcnet.yektablog.net/  ->  PA : 28

25- http://takpcnet.novinblog.net/ ->  PA : 28

26- http://gashtman.azadblog.com/  ->  PA : 34

27- http://gashtman.mizbanblog.com/->  PA : 34

28- http://gashtman.iran.sc/  ->  PA : 33

29- http://gashtman1.javanblog.ir/  ->  PA : 33

30- http://gashtman.blogtez.com/  ->  PA : 33

31- http://www.gashtman.loxblog.com/  ->  PA : 31

32- http://gashtman.blogfa.com/  ->  PA : 30

33- http://gashtman.mihanblog.com/  ->  PA : 30

34- http://gashtman.takblog.net/  ->  PA : 29

35- http://gashtman.blogiran.net/  ->  PA : 28

36- http://gashtman.yektablog.net/  ->  PA : 28

37- http://gashtman.novinblog.net/  ->  PA : 28

38- http://pasargadtabac.azadblog.com/  ->  PA : 34

39- http://pasargadtabac.iran.sc/  ->  PA : 33

40- http://pasargadtabac.javanblog.ir/  ->  PA : 33

41- http://pasargadtabac.blogtez.com/ ->  PA : 33

42- http://pasargadtabac.mizbanblog.com/  ->  PA : 33

43- http://www.pasargadtabac.loxblog.com/  ->  PA : 31

44- http://pasargadtabac.mihanblog.com/ ->  PA : 30

45- http://pasargadtabac.blogfa.com/  ->  PA : 30

46- http://pasargadtabac.takblog.net/  ->  PA : 29

47- http://pasargadtabac.blogiran.net/  ->  PA : 28

48- http://pasargadtabac.yektablog.net/  ->  PA : 28

49- http://pasargadtabac.novinblog.net/  ->  PA : 28

50- http://khorjinak.azadblog.com/  ->  PA : 34

51- http://khorjinak.iran.sc/  ->  PA : 33

52- http://khorjinak.javanblog.ir/  ->  PA : 33

53- http://khorjinak.blogtez.com/  ->  PA : 33

54- http://khorjinak.mizbanblog.com/  ->  PA : 33

55- http://khorjinak.azadblog.com/  ->  PA : 31

56- http://khorjinak.blogfa.com/  ->  PA : 30

57- http://khorjinak.mihanblog.com/  ->  PA : 30

58- http://khorjinak.takblog.net/  ->  PA : 29

59- http://khorjinak.blogiran.net/  ->  PA : 28

60http://khorjinak.yektablog.net/  ->  PA : 27

61http://khorjinak.novinblog.net/  ->  PA : 27

62http://elia-decor.azadblog.com/  ->  PA : 34  

63http://elia-decor.iran.sc/  ->  PA : 33  

64http://elia-decor.javanblog.ir/  ->  PA : 33  

65http://eliadecor.blogtez.com/  ->  PA : 33  

66 http://elia-decor.mizbanblog.com/  ->  PA : 33

67http://www.elia-decor.loxblog.com/  ->  PA : 31

68 http://elia-decor.mihanblog.com/  ->  PA : 30 

69http://elia-decor.takblog.net/  ->  PA : 29

70http://elia-decor.blogiran.net/  ->  PA : 28 

71http://elia-decor.yektablog.net/  ->  PA : 28

72http://elia-decor.yektablog.net/  ->  PA : 28

72http://elia-decor.yektablog.net/  ->  PA : 28

امارگیر سایت